CAREvent MRI - Pneumatyczny respirator transportowy

Pneumatyczny respirator transportowy

CAREvent MRI, umożliwia prowadzenie wentylacji ręcznej i automatycznej u osób od ok. 5 kg,  zapewniając  wentylację w trybie automatycznym i wspomaganym. Wybór parametrów wentylacji odbywa się za pomocą płynnej regulacji, ułatwionej dodatkowo dzięki kodowaniu kolorami parametrów dla odpowiednie grupy wiekowej co sprawia że jego obsługa odbywa się w sposób prosty i intuicyjny.  Respirator  charakteryzuje się zwartą, monoblokową budową, zapewniającą wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i wibracje oraz niezakłóconą pracą w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

CAREvent MRI posiada możliwość sterowania wentylacją w sposób ręczny – posiada specjalny ręcznie uruchamiany przycisk „wentylacja ręczna”, który umożliwia ratownikowi koordynowanie oddechu i zewnętrznego masażu serca u poszkodowanego. Przy zastosowaniu funkcji CPR automatyczny cykl oddechowy zostaje wstrzymany co pozwala ratownikowi na wykonanie uciśnięć klatki piersiowej ( zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC).
 
Respirator CAREvent MRI umożliwia pracę w środowisku MRI w maksymalnym statycznym polu magnetycznym o sile 3.0 TESLA 
 
Dane techniczne:
 • tryb wentylacji: CMV/DEMAND oraz wentylacja manualna
 • zasilanie, sterowanie pracą i alarmami: wyłącznie pneumatyczne
 • minutowa objętość oddechowa: 2-14 l/min
 • częstość oddechów na minutę: 8-40 oddechów/min
 • stężenie tlenu:100 i 60%
 • stosunek I:E: 1:2
 • przepływ w trybie automatycznym: 6-42 l/min
 • przepływ w trybie ręcznym: 6-42 l/min
 • ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20-60cm H20
 • CPAP/PEEP: regulowane z zakresie 0-20cm H20
 • alarmy dźwiękowe i wizualne m.in.: niskiego zasilania tlenem, wysokiego ciśnienia
 • w drogach oddechowych, rozłączenia
 • wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych: tak
 • temperatura pracy: od -18° do + 50° C
 • temperatura przechowywania: od -40° do + 60° C
 • wymiary: ok. 235 x 165 x 110 mm
 • waga: ok. 3 kg

Wyposażenie:

• przewód ciśnieniowy z wtykiem AGA

• wielokrotnego użytku przewód oddechowy z zastawką

• maska resuscytacyjna dla dorosłych

• płuco testowe